"Jedynka" w programie Laboratoria Przyszłości 

 Pierwsze dostawy wyposażenia - program Laboratoria Przyszłości Zakończenie zakupów- program Laboratoria Przyszłości  Wykaz zakupionego wyposażenia - program Laboratoria Przyszłości
   

Na realizację programu szkoła otrzymała 103 800,00 złotych

Realizację programu rozpoczęliśmy w grudniu 2021 r. 
Ostateczne zakończenie zakupów sprzętu i oprogramowanie wykorzystywanego w programie nastąpi do końca sierpnia 2022r. 

Pełne wdrożenie do realizacji programu nastąpi w roku szkolnym 2022/ 2023 począwszy od września 2022 r.