W projekcie uczestniczą: Barbara Majewska – Czub, Ewa Gronek, Wioletta Krakowiak, Anna Michalik - Sadaj, Agnieszka Sapała, Anna Włodarczyk. 
Koordynatorem projektu „Jedynka stawia na +” jest Anna Przygoda.
Florencja 13.10.21 
 Malta 06.07.2021 Malta 07.07.2021Malta 08.07.2021Malta 09.07.2021 Malta  10.07.2021 Malta 11.0702.21
Malta 12.07.2021
 Malta 13.07.2021Malta 14.07.2021 Malta 15.07.2021 Malta 16.07.2021+ 
 Nicea 12.07.2021Nicea 13.07.2021Nicea 14.07.2021Nicea 15.07.2021Nicea 16.07.2021 Nicea 17.07.2021Nicea 18.07.2021
 Nicea 19.07.2021Nicea 20.07.2021Nicea 21.07.2021Nicea 22.07.2021Nicea 23.07.2021 
  Dublin Part 1.Dublin Part 2.  Dublin Part 3.  Dublin Part 4.  Dublin Part 5.  Dublin Part 6. Dublin Part 7.
  Dublin Part 8. Dublin Part 9.    Dublin Part 10.   Dublin Part 11.  +  
Florencja 03.10.21 Florencja 04.10.21 Florencja 05.10.21 Florencja 06.10.21  Florencja 07.10.21 Florencja 08.10.21 Florencja 09.10.21 
Florencja 11.10.21 Florencja 12.10.21   Florencja 13.10.21Florencja 14.10.21Florencja 15.10.21  +
 > 
16.11.2021r.  Podsumowanie projektu "Jedynka stawia na +" > Konkurs Spacerkiem po Europie 
 +      
 Prasa lokalna o realizacji projektu    
http://www.umopatow.pl/images/kwartalnik/kwartalnik_2_2021.pdf> MALTA  
> O Projekcie  >Podsumowanie projektu                                                

1 września 2019 r. nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie przystąpili do realizacji projektu "Jedynka stawia na +" w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowanego ze środków POWER na zasadach programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. W dynamicznie zmieniającym się świecie znajomość języków obcych jest umiejętnością kluczową odgrywającą istotną rolę w życiu każdego człowieka. Aby edukacja uczniów Jedynki pozostawała  na wysokim poziomie, ważne dla nas jest aby kadra nauczycielska była odpowiednio przygotowana do pracy z uczniami. Dlatego też celem naszego projektu jest odświeżenie umiejętności metodycznych nauczycieli uczących języków obcych oraz nabycie kompetencji językowych przez nauczycieli matematyki, historii i geografii i włączenie nowych metod dydaktycznych do nauczania w Jedynce. Nauczyciele Jedynki uczestnicząc w szkoleniach metodycznych i kursach językowych na Malcie, we Francji, w Irlandii oraz w Anglii będą mieć okazję do wymiany doświadczeń na polu zawodowym, do poszerzenia kompetencji społecznych, kulturowych oraz pogłębienia poczucia tożsamości europejskiej. Udział w projekcie „Jedynka stawia na +” dla nauczycieli to efektywne inwestowanie w uczenie się i stałe podnoszenie swoich kwalifikacji, które są częścią koncepcji „Uczenia się przez całe życie”. W projekcie uczestniczą: Barbara Majewska – Czub, Ewa Gronek, Wioletta Krakowiak, Anna Michalik - Sadaj, Agnieszka Sapała, Anna Włodarczyk. Koordynatorem projektu „Jedynka stawia na +” jest Anna Przygoda.

Dofinansowanie projektu z UE: 87 170,77 PLN obejmuje dofinansowanie w proporcji 94,29% budżet środków europejskich 5,71% środki budżetu Państwa:)